d

 Chytrá silniceOnline komunikace s Bluemixem

Z vývojové desky Arduino přichází v pravidelných intervalech data o zaplnění parkovacích míst a stavu vozovky. Tyto data se ukládají do databáze, kde jsou uchována a na "dotaz" jedné z funkcí aplikace jsou záznamy opět v pravidelných intervalech odesílány do další funkce, která je chronologicky seřadí a odešle dále pouze ten nejnovější údaj. Ten posléze putuje na webovou stránku, odkud je stahován Arduinem umístěným v autě.


Značky zabudované v silnici

Přímo v povrchu vozovky jsou zabudované silniční značky. Díky technologii RFID, blízké populárnější NFC, může auto bezdrátově přečíst informaci při přejezdu přes značku bez nutnosti zastavení.

Nyní má každá znakča přidělenou konkrétní informaci (např. rychlost 30, stop, a pod...),  která je neměninetlně uložena v kódu auta.

Naše vize, je přidělit tyto informace značkám v cloudové databázi. Z té by auto stahovalo každé 2 až 3 sekundy data pro značky v okruhu 1 km od jeho aktuální polohy. Zároveň by bylo možné měnit význam jednotlivých značek podle dopravní situace přímo na silnici.Senzory detkující déšť

Spolu se silničními značkami jsou rovněž v povrchu silnice zabudované senzory deště. Data ze senzorů jsou odesílána do internetové aplikace Bluemix, kde jsou dále zpracovávána.


Parkovací místa

Každé parkovací místo je opatřeno RFID čtečkou, samotné auto pak RFID kartou. Díky tomu je možné zjistit, zda-li je parkovací místo aktuálně plné, nebo prázdné. Princip čtení probíhá podobně jako u značek zabudovaných ve vozovce, pouze čtené zařízení je umístěné na autě a čtečka na silnici.

Autonomní auto

Jízda po čáře

Stěžejní bylo správné rozmístění senzorů na podvozek auta. Čára silnice musí procházet přímo uprostřed mezi senzory. Díky tomu je poté možné určit, na jakou stranu auto vyjíždí ze silnice a příslušnými příkazy ho vrátit zpět.

Museli jsme také auto připravit na situaci, kdy díky nedostatečnému maximálního úhlu otočení předních kol, ztratí senzory kontakt s čárou úplně. Funkce je založená na principu, kdy si auto pamatuje poslední stranu silnice, když auto čáru opustilo a zatáčí tedy na tu opačnou, dokud čáru opět nenalezne.


Automatické zastavení před překážkou

Základem jsou ultrazvukové a infračervené senzory. V kódu je nastavena minimální vzdálenost od překážky, kterou auto toleruje. Pokud se tato vzdálenost zmenší a klesne pod nastavenou hranici, auto automaticky zastaví a vyčká, dokud překážka nebude odstraněna. Poté pokračuje dál v jízdě. Nastavená minimální vzdálenost se zvětšuje s rychlostí pohybu.